4. Forum Edukacji Kulturowej „To nie może być niemożliwe”

Przed nami 4. Forum Edukacji Kulturowej pod hasłem „To nie może być niemożliwe”. 

Podczas tegorocznej wirtualnej edycji forum wydarzenia ujęte w programie – narady oraz warsztat – dotykają tematu praw dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że dyskusja o ich prawach powinna odbywać się w możliwie szerokim kontekście, dlatego proponujemy Państwu cztery platformy tematyczne, w ramach których podejmiemy rozmowę:

  1. Narada: PRZYSZŁOŚĆ
  2. Narada: RÓŻNORODNOŚĆ
  3. Narada: TOŻSAMOŚĆ
  4. Warsztat: PARTYCYPACJA odwołany

Dyskusje poprowadzi Weronika Idzikowska.

27 października

12.00–14.00

Narada: PRZYSZŁOŚĆ

Jaka przyszłość czeka dzieci? Czy w obliczu postępujących zmian klimatycznych jesteśmy w stanie powiedzieć, że prawo dzieci do życia w poczuciu bezpieczeństwa, do rozwoju, wreszcie – ich prawo do przyszłości – zostanie zachowane? Co możemy zrobić, żeby uwypuklić znaczenie tych praw i znaleźć narzędzia ich realizacji? Jak włączać młodych ludzi w debatę i w działania budujące świadomość klimatyczną i przyrodniczą? Jak wspomagać ich w walce o jutro, którą podejmują dzisiaj? Co mogą robić instytucje: domy kultury, szkoły, biblioteki itp., żeby tworzyć horyzont zmiany? Od czego wszyscy możemy zacząć?

28 października

12.00–14.00

Narada: RÓŻNORODNOŚĆ

Czy uwrażliwienie na różnorodność powinno sprowadzać się jedynie do ustawy o dostępności? Czy dzieci z niepełnosprawnościami mają zapewnione prawo do zabawy, do nauki, do rozwoju? Czy niepełnosprawność może wykluczać dzieci z uczestnictwa w kulturze? Co z tą integracją i czy naprawdę powinniśmy integrować? Jaka jest rola dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w budowaniu tych integracyjnych narracji, czy i gdzie ich głos jest słyszalny i co możemy z tym zrobić? Czy tworzymy społeczności otwarte? Czy dzieci są otwarte na różnorodność i co to właściwie znaczy?

29 października

12.00–14.00

Narada: TOŻSAMOŚĆ

Co to znaczy, że dziecko ma prawo do własnych poglądów, i na ile to prawo jest realizowane w edukacji? Jakie ma narzędzia do jego realizowania? Czy młodzi ludzie są traktowani poważnie, a Korczakowskie prawo do szacunku nie jest tylko frazesem? Na co może sobie pozwolić młody człowiek konstytuujący swoją tożsamość? Kto o tym decyduje i jakie to może mieć skutki? W jaki sposób możemy wspierać młodych ludzi w tych poszukiwaniach i nie zawsze społecznie oczekiwanych odkryciach?

30 października

12.00–14.00

Warsztat: PARTYCYPACJA odwołany

Forum zakończymy warsztatem obywatelskim pt. „Partycypacja dzieci i młodzieży – co to właściwie jest, jak to robić i po co?”, który poprowadzą dr Maja Brzozowska i Weronika Idzikowska.
Często zastanawiamy się nad tym, jak robić partycypację, jakimi metodami pracować, co wziąć pod uwagę, planując działania itd. Nie da się tych pytań stawiać bez kontekstu w postaci pytania: po co właściwie to robimy? Cel partycypacji związany jest ściśle z metodami. Kluczowe jest zmapowanie sobie sensu naszej pracy: czy to przestrzeń dziecięcych i tylko dziecięcych problemów jest naszym polem partycypacji czy może kwestie natury ogólnej, do których zapraszamy dzieciaki, bo są ważnymi obywatelami? Czy zależy nam na efektach czy na procesie, czy na wszystkim jednakowo? Czy realizujemy działania jednorazowe (niestety!) czy długofalowe procesy? Czy próbujemy wykorzystać „dorosłe” formaty, czy działamy według dziecięcych metodologii? Musimy także pamiętać, że „dzieci” nie są jednolitą kategorią, że zawsze są „jakieś” i tę ich „jakość” warto wziąć pod uwagę przy planowaniu działań. Być może partycypacja dzieci i młodzieży nie jest łatwa, nie jest oczywista, ale nie może być niemożliwa.

Dla kogo?

Nieważne, ile masz lat, jaka jest Twoja aktywność zawodowa, co wiesz, a czego nie wiesz – zapraszamy! Z niczego nie egzaminujemy, o nic nie dopytujemy, angażujesz się na tyle, na ile masz ochotę i czas.

Jak?

Forum utrzymane jest w konwencji „koc i kawa”, zależy nam na tym, żebyś czuł(a) się komfortowo, dlatego zapraszamy do wcześniejszego przygotowania sobie dobrego, wygodnego miejsca w domu, w którym będziesz mogła/mógł odpalić komputer i wziąć udział w spotkaniach. Wszystkie spotkania, które zaplanowaliśmy, wychodzą poza perspektywę skonwencjonalizowanej eksperckiej dyskusji, zapewniamy dużo luzu, swobody, nieoczywistych pytań i odpowiedzi bez „krygowania się”.

27 października

Joanna Tabaka
Joanna Tabaka
Ada Słowik
Ada Słowik
Cecylia Malik
Cecylia Malik
Katarzyna Sowa
Katarzyna Sowa
Weronika Woźniak
Weronika Woźniak

28 października

Dominika Feiglewicz
Dominika Feiglewicz
Magda Urbańska
Magda Urbańska
dr Bartek Lis
dr Bartek Lis
Ola Barczyk
Ola Barczyk
dr Monika Nęcka
dr Monika Nęcka

29 października

Michał Babral
Michał Babral
Bětka Wójcik
Bětka Wójcik
Kasper Lemiesz
Kasper Lemiesz
Joanna Pietraszek
Joanna Pietraszek
Mateusz Trojański
Mateusz Trojański

30 października

Maja Brzozowska-Brywczyńska
Maja Brzozowska-Brywczyńska
Wera Idzikowska
Wera Idzikowska