Kurs

Kurs mający na celu wzmocnienie kompetencji osób zajmujących się edukacją kulturową na terenie Małopolski, skierowany jest do animatorów i edukatorów, do nauczycieli, osób działających w sferze kultury i edukacji. Kolejna edycja kursu planowana jest na początek 2020 roku.  

Kolejny kurs ruszy na początku 2020 r.

Czekając na następną edycję kursu, poczytaj o edukacji w kulturze