Kurs „Projektuj z dziećmi!”

Kurs to duża dawka wiedzy, podana w przystępny sposób w dość krótkim czasie. Formuła kursu została zaprojektowana tak, by uczestniczki i uczestnicy kursu samodzielnie mogli zdecydować, co w kursie interesuje ich najbardziej i ten właśnie obszar pogłębić – poza zjazdami w Krakowie udzielamy także konsultacji w trakcie trwania kursu oraz wspieramy samodzielną pracę w domu (uczestniczki i uczestnicy otrzymają niezbędne materiały: fragmenty lektur, zadania do wykonania). Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków partycypacji dzieci i młodzieży, którzy w ciekawy sposób przekażą swoją wiedzę i zachęcą do wymiany własnych doświadczeń.

Weekendowe spotkania warsztatowe i wsparcie w samodzielnej pracy

Niestety epidemia uniemożliwiła przeprowadzenie kursu w pierwotnej formie. Zdążyliśmy przeprowadzić warsztaty 7 i 8 marca. Zmodyfikowaliśmy kurs i dostosowaliśmy go do warunków pracy w trybie online.

Nowy plan dokończenia kursu:

Webinar: O traceniu i przywracaniu sensu. Edukacja kulturowa dzieci i młodzieży w czasach pandemii.

8 maja, godz. 12.00–13.30

W polskim systemie edukacji pandemia COVID-19 spowodowała zawieszenie zajęć w szkołach, wprowadzenie kształcenia na odległość, edukację zapośredniczoną w mediach cyfrowych, szereg wątpliwości. Zajęcia organizowane przez podmioty kultury – organizacje pozarządowe i inne instytucje, animatorki i animatorów – również uległy transformacji: od bezpośrednich relacji przeszły często do spotkań w sieci. Z częścią dzieci i młodzieży straciliśmy kontakt. Mnożą się pytania, rosną zmęczenie i niepokój. Jednocześnie trzymamy się nadziei, że wkrótce wrócimy do spotkań na żywo i napięcie opadnie. A my lepiej zadbamy o nasze dotychczasowe relacje. Dryfujemy między tęsknotą za znajomą przeszłością a marzeniami o spokojnej przyszłości. Co robić teraz?

W trakcie webinaru porozmawiamy:

– o tym, czym jest i po co dzieciom i młodzieży edukacja kulturowa – zwłaszcza dzisiaj;

– o tym, w jakiej sytuacji są obecnie dzieci i młodzież i jak zadbać o wzajemne relacje;

– o tym, czy prawa dziecka do partycypacji są realizowalne w czasach pandemii;

– o tym, jak i po co projektować obecnie działania edukacyjno-kulturowe z dziećmi i młodzieżą;

– o tym, co to znaczy być przewodnikiem dla dzieci i młodzieży, kiedy samemu nie zna się odpowiedzi.

 

Spotkania warsztatowe online w ramach kursu, prowadzone za pomocą platformy ZOOM.

  • 13 maja, godz. 16.00–18.00 lub 15 maja godz. 17.00–19.00 (dwa terminy do wyboru)

Współpraca z dziećmi i młodzieżą w czasach pandemii COVID-19 – prowadzenie: Weronika Idzikowska

  • 20 maja, godz. 16.00–18.00

Metody badania i oceny podejmowanych działań edukacyjnych i animacyjnych angażujące dzieci i młodzież – prowadzenie: Piotr Knaś i Jakub Mirek

Podczas spotkań warsztatowych będziemy dzielić się wiedzą, doświadczeniami i pracować nad zalążkami pomysłów na współpracę z dziećmi i młodzieżą w aktualnej rzeczywistości.

W czerwcu planujemy pracować nad projektami edukacji kulturowej dzieci i młodzieży, dostosowanymi do warunków działania w czasie epidemii.

Pierwotny opis i plan kursu:

Uczestniczki i uczestnicy kursu wezmą udział w dwóch weekendach warsztatowych:

7 – 8 marca 2020 – prawa dzieci i młodzieży i ich realizacja w edukacji oraz animacji, etapy procesu grupowego w grupie dzieci i młodzieży, współprojektowanie działań edukacyjnych z dziećmi. Warsztaty zdążyliśmy przeprowadzić przed wybuchem epidemii.

Warsztaty 21, 22 marca i 28 marca nie odbędą się.

21 – 22 marca 2020 – myślenie projektem i pisanie projektu, metody badania i oceny podejmowanych działań edukacyjnych i animacyjnych, angażujące dzieci i młodzież

Formy pracy zakładają różnorodność (m.in. miniwykłady, dyskusje, praca w małych grupach, world café, gra) oraz wymianę między uczestniczkami i uczestnikami doświadczeń, poglądów i wątpliwości.

Dodatkowo dla chętnych uczestniczek i uczestników zostanie zorganizowany warsztat wspierający napisanie współrealizowanego z dziećmi i młodzieżą projektu lokalnego. Warsztat odbędzie się 28 marca 2020 roku. Aktualny harmonogram jest podany wyżej.

W trakcie trwania kursu uczestniczki i uczestnicy otrzymają dodatkowe materiały, umożliwiające pogłębienie wiedzy z warsztatów oraz będą mogli skonsultować dotychczasowe działania z dziećmi i młodzieżą, przedyskutować wątpliwości i pomysły.

Konkurs projektów lokalnych współrealizowanych z dziećmi i młodzieżą

Uczestniczki i uczestnicy kursu będą mieli możliwość złożenia projektu w konkursie projektów lokalnych i otrzymania dofinansowania na realizację projektu z dziećmi i młodzieżą, dostosowanego do kontekstu własnej pracy twórczej lub zawodowej.

W trakcie pisania projektów uczestniczki i uczestnicy kursu otrzymają wsparcie w formie konsultacji merytorycznych – mailowych oraz telefonicznych. Praca nad projektami będzie trwać w czerwcu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca.

Wsparcie w realizacji projektu lokalnego z dziećmi i młodzieżą

Uczestniczki i uczestnicy kursu, którzy otrzymają dofinansowanie w konkursie projektów lokalnych, zostaną zaproszeni na dwa spotkania warsztatowe:

Spotkanie majowe odbędzie się w innym terminie bądź zostanie dostosowane do formuły online.

9 maja 2020 roku – spotkanie otwierające dla laureatek i laureatów konkursu, dotyczące opieki formalnej nad projektami (zasady rozliczania projektów, podpisywania umów z prowadzącymi spotkania etc.) oraz wsparcia tutoringowego w trakcie realizacji projektów

24 października 2020 roku – spotkanie podsumowujące realizację lokalnych projektów, podczas którego zostaną wypracowane rekomendacje dla przyszłej współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie

W trakcie realizacji projektów uczestniczki i uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia tutorki, która pomoże przejść przez ścieżkę współrealizowania działań razem z dziećmi i młodzieżą. Szczegóły tutoringu zostaną omówione podczas spotkania otwierającego dla laureatek i laureatów konkurs.

  • Zjazdy w trakcie kursu planowane są w trzy weekendy marca 2020 roku. 7–8 marca i 21–22 marca – po 7 godzin w sobotę i 6 godzin w niedzielę (spotkania obligatoryjne) oraz 28 marca – 4 godziny (spotkanie dla chętnych). Wszystkie spotkania odbywają się w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie. Aktualny harmonogram jest podany wyżej.
  • Udział w kursie jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie podczas zjazdów oraz noclegi dla osób spoza Krakowa.
  • Wszystkie zjazdy tworzą całościowy i kompleksowy program edukacyjny; od uczestników wymagany jest udział w całym procesie.
  • Szczegółowe warunki udziału w konkursie lokalnych projektów znajdą się w odrębnym Regulaminie. Zjazdy dla laureatek i laureatów konkursu odbędą się 9 maja 2020 (5 godzin) oraz 24 października 2020 (sześć godzin) w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie. Aktualny harmonogram jest podany wyżej.

Kurs skierowany jest do osób na co dzień współpracujących z dziećmi i młodzieżą lub rozpoczynających tę współpracę.

Do tych wszystkich, którym zależy na poważnym traktowaniu dzieci i młodzieży i którym bliskie jest Korczakowskie stwierdzenie: „Pierwszym, niespornym jest prawo dziecka do wypowiadania swoich myśli, czynnego udziału w naszych o nim rozważaniach i wyrokach” (Janusz Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Warszawa 2012, s. 56).

Zapraszamy nauczycieli przedmiotowych (nie tylko związanych ze sztuką i kulturą!), na co dzień pracujących w szkołach podstawowych czy szkołach średnich na terenie Małopolski, oraz animatorów i edukatorów, pracowników i współpracowników instytucji kultury i instytucji społecznych oraz organizacji pozarządowych, a także „wolnych strzelców”: muzealników, bibliotekarki, filmowców, fotografki, muzyków, artystki teatralne, etnologów, pedagożki, społeczników etc., którzy prowadzą swoje działania w Małopolsce.

Wierzymy w spotkania polegające na wymianie wiedzy oraz doświadczeń między osobami z różnych środowisk. Zależy nam, żeby osoby, które się do nas zgłaszają, były otwarte na nawiązywanie różnorodnej współpracy – warunkiem udziału w konkursie projektów lokalnych będzie wejście w partnerstwo z osobą/osobami reprezentującymi inne środowisko pracy (np. nauczyciele wejdą we współpracę z osobami i/lub instytucjami ze środowiska kultury, osoby ze świata kultury lub pracownicy instytucji społecznych nawiążą współpracę z nauczycielami/szkołami).

Nabór zamknęliśmy 20 lutego 2020 roku o godzinie 14.00. Na kurs zostanie zakwalifikowanych dwadzieścia osób. Informacje o wynikach naboru otrzymają Państwo drogą mailową do dnia 25 lutego 2020 roku na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. Należy potwierdzić uczestnictwo w mailu zwrotnym do 27 lutego 2020 roku, wtedy dana osoba staje się UCZESTNIKIEM KURSU w rozumieniu Regulaminu.

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Dzigańska: dziganska@mik.krakow.pl; tel. 12 422 18 84 wewn. 18