Kurs „Projektuj z dziećmi!”

Kurs to duża dawka wiedzy, podana w przystępny sposób w dość krótkim czasie. Formuła kursu została zaprojektowana tak, by uczestniczki i uczestnicy kursu samodzielnie mogli zdecydować, co w kursie interesuje ich najbardziej i ten właśnie obszar pogłębić – poza zjazdami w Krakowie udzielamy także konsultacji w trakcie trwania kursu oraz wspieramy samodzielną pracę w domu (uczestniczki i uczestnicy otrzymają niezbędne materiały: fragmenty lektur, zadania do wykonania). Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków partycypacji dzieci i młodzieży, którzy w ciekawy sposób przekażą swoją wiedzę i zachęcą do wymiany własnych doświadczeń.

Weekendowe spotkania warsztatowe i wsparcie w samodzielnej pracy

Dwadzieścioro uczestniczek i uczestników weźmie udział w dwóch weekendach warsztatowych:

7 – 8 marca 2020 – prawa dzieci i młodzieży i ich realizacja w edukacji oraz animacji, etapy procesu grupowego w grupie dzieci i młodzieży, współprojektowanie działań edukacyjnych z dziećmi

21 – 22 marca 2020 – myślenie projektem i pisanie projektu, metody badania i oceny podejmowanych działań edukacyjnych i animacyjnych, angażujące dzieci i młodzież

Formy pracy zakładają różnorodność (m.in. miniwykłady, dyskusje, praca w małych grupach, world café, gra) oraz wymianę między uczestniczkami i uczestnikami doświadczeń, poglądów i wątpliwości.

Dodatkowo dla chętnych uczestniczek i uczestników zostanie zorganizowany warsztat wspierający napisanie współrealizowanego z dziećmi i młodzieżą projektu lokalnego. Warsztat odbędzie się 28 marca 2020 roku.

W trakcie trwania kursu uczestniczki i uczestnicy otrzymają dodatkowe materiały, umożliwiające pogłębienie wiedzy z warsztatów oraz będą mogli skonsultować dotychczasowe działania z dziećmi i młodzieżą, przedyskutować wątpliwości i pomysły.

Konkurs projektów lokalnych współrealizowanych z dziećmi i młodzieżą

Uczestniczki i uczestnicy kursu będą mieli możliwość złożenia projektu w konkursie projektów lokalnych i otrzymania dofinansowania na realizację projektu z dziećmi i młodzieżą, dostosowanego do kontekstu własnej pracy twórczej lub zawodowej.

O tym, które projekty otrzymają dofinansowanie, zdecyduje komisja złożona z niezależnych ekspertek i ekspertów związanych ze środowiskiem nauczycieli i animatorów kultury. W trakcie pisania projektów uczestniczki i uczestnicy kursu otrzymają wsparcie w formie konsultacji merytorycznych – mailowych oraz telefonicznych. Dodatkowo zaprosimy na warsztat wspierający napisanie projektu lokalnego, który odbędzie się 28 marca 2020 roku.

Praca nad projektami będzie trwać od 23 marca do 14 kwietnia (ostateczny termin złożenia projektu w konkursie). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca kwietnia.

Wsparcie w realizacji projektu lokalnego z dziećmi i młodzieżą

Uczestniczki i uczestnicy kursu, którzy otrzymają dofinansowanie w konkursie projektów lokalnych, zostaną zaproszeni na dwa spotkania warsztatowe:

9 maja 2020 roku – spotkanie otwierające dla laureatek i laureatów konkursu, dotyczące opieki formalnej nad projektami (zasady rozliczania projektów, podpisywania umów z prowadzącymi spotkania etc.) oraz wsparcia tutoringowego w trakcie realizacji projektów

24 października 2020 roku – spotkanie podsumowujące realizację lokalnych projektów, podczas którego zostaną wypracowane rekomendacje dla przyszłej współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie

W trakcie realizacji projektów uczestniczki i uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia tutorki, która pomoże przejść przez ścieżkę współrealizowania działań razem z dziećmi i młodzieżą. Szczegóły tutoringu zostaną omówione podczas spotkania 9 maja 2020 roku.

  • Zjazdy w trakcie kursu planowane są w trzy weekendy marca 2020 roku. 7–8 marca i 21–22 marca – po 7 godzin w sobotę i 6 godzin w niedzielę (spotkania obligatoryjne) oraz 28 marca – 4 godziny (spotkanie dla chętnych). Wszystkie spotkania odbywają się w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie.
  • Udział w kursie jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie podczas zjazdów oraz noclegi dla osób spoza Krakowa.
  • Wszystkie zjazdy tworzą całościowy i kompleksowy program edukacyjny; od uczestników wymagany jest udział w całym procesie.
  • Szczegółowe warunki udziału w konkursie lokalnych projektów znajdą się w odrębnym Regulaminie. Zjazdy dla laureatek i laureatów konkursu odbędą się 9 maja 2020 (5 godzin) oraz 24 października 2020 (sześć godzin) w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie.

Kurs skierowany jest do osób na co dzień współpracujących z dziećmi i młodzieżą lub rozpoczynających tę współpracę.

Do tych wszystkich, którym zależy na poważnym traktowaniu dzieci i młodzieży i którym bliskie jest Korczakowskie stwierdzenie: „Pierwszym, niespornym jest prawo dziecka do wypowiadania swoich myśli, czynnego udziału w naszych o nim rozważaniach i wyrokach” (Janusz Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Warszawa 2012, s. 56).

Zapraszamy nauczycieli przedmiotowych (nie tylko związanych ze sztuką i kulturą!), na co dzień pracujących w szkołach podstawowych czy szkołach średnich na terenie Małopolski, oraz animatorów i edukatorów, pracowników i współpracowników instytucji kultury i instytucji społecznych oraz organizacji pozarządowych, a także „wolnych strzelców”: muzealników, bibliotekarki, filmowców, fotografki, muzyków, artystki teatralne, etnologów, pedagożki, społeczników etc., którzy prowadzą swoje działania w Małopolsce.

Wierzymy w spotkania polegające na wymianie wiedzy oraz doświadczeń między osobami z różnych środowisk. Zależy nam, żeby osoby, które się do nas zgłaszają, były otwarte na nawiązywanie różnorodnej współpracy – warunkiem udziału w konkursie projektów lokalnych będzie wejście w partnerstwo z osobą/osobami reprezentującymi inne środowisko pracy (np. nauczyciele wejdą we współpracę z osobami i/lub instytucjami ze środowiska kultury, osoby ze świata kultury lub pracownicy instytucji społecznych nawiążą współpracę z nauczycielami/szkołami).

Nabór zamknęliśmy 20 lutego 2020 roku o godzinie 14.00. Na kurs zostanie zakwalifikowanych dwadzieścia osób. Informacje o wynikach naboru otrzymają Państwo drogą mailową do dnia 25 lutego 2020 roku na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. Należy potwierdzić uczestnictwo w mailu zwrotnym do 27 lutego 2020 roku, wtedy dana osoba staje się UCZESTNIKIEM KURSU w rozumieniu Regulaminu.

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Dzigańska: dziganska@mik.krakow.pl; tel. 12 422 18 84 wewn. 18