Konkurs

Do udziału w konkursie projek­tów w ramach programu BMK 2019-2021, edycja małopolska 2020 uprawnieni byli uczestnicy kursu, którzy wzięli udział we wszystkich warsztatach, zgodnie z obowiązującym ramowym programem kursu.

Warunkiem udziału w konkursie było przygotowanie projektu i przesłanie go w postaci pop­rawnie wypełnionego formu­larza wniosku konkurso­wego do 23.06.2020 do godz. 12.00.

Zaczynamy realizację

projektów

Relacje z lokalnych projektów

Regulamin konkursu 2020

Kryteria konkursowe 2020