Projektuj z dziećmi! kurs i konkurs

„Projektuj z dziećmi!” to zaproszenie do uważnej, opartej na empatii i życzliwości, współpracy z dziećmi i młodzieżą. Nie będziemy chować się za metodami-dogmatami, ale porozmawiamy o możliwościach towarzyszenia dzieciom i młodzieży na ich własnych ścieżkach. Kurs skierowany jest do osób z Małopolski, które współpracują lub chcą współpracować z dziećmi: animatorek, edukatorów, nauczycielek, pedagogów, aktywistek itd. 

Program kursu nawiązuje do tradycji działań non-violence (m.in. Porozumienia bez przemocy), pedagogiki dialogu i praktyki uważności. Poza spotkaniami online przewidujemy pracę własną (otrzymasz materiały) w miejscu i czasie, o którym sam(a) decydujesz.

Możesz potraktować ten kurs jako grupę rozwojową dla siebie, może być to inspiracja w twojej pracy z dziećmi i młodzieżą, a także możliwość otrzymania dofinansowania na działanie edukacyjne współrealizowane z dziećmi i młodzieżą (o tym przeczytasz poniżej: link do informacji o konkursie projektów).

Podczas kursu opowiemy o: 

 • prawach dziecka i o tym, co to znaczy respektować je we współpracy z dziećmi i młodzieżą;
 • partycypacyjnych modelach współpracy z dziećmi i młodzieżą i o tym, na co warto zwrócić uwagę przy ich realizowaniu; 
 • umiejętności komunikacji w oparciu o życzliwość i empatię (komunikacja w tradycji non-violence), która wzmacnia relacje w grupie i wpływa na współpracę z dziećmi i młodzieżą;
 • tworzeniu i przyjmowaniu konstruktywnej informacji zwrotnejwzmacnianiu asertywności swojej oraz dzieci i młodzieży;
 • dbaniu o siebie w pracy tak, żeby transferować nieprzyjemne emocje w spokójz uważnością uczyć się w sytuacji konfliktu;
 • projektowaniu działań z dziećmi i młodzieżą w oparciu o rozwiązania inspirowane metodyką design thinkingwspieraniu umiejętności rezyliencji własnej oraz osób, z którymi współpracujemy.

WAŻNE: To twoja decyzja, ile weźmiesz dla siebie w ramach tego kursu. 

Zapraszamy do obecności na zajęciach online, sam(a) decydujesz, na ile się angażujesz w trakcie zajęć. Zachęcamy jednak do włączenia kamery w trakcie spotkań, żebyśmy wszyscy – prowadząca i uczestnicy – mogli poczuć, że jesteś obecna/obecny. 

Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

UCZESTNICTWO OBOWIĄZKOWE

17 marca
17.00–19.30

Filary współpracy: o tworzeniu warunków do wspólnej pracy z dziećmi i młodzieżą

24 marca
17.00–19.30

Prawa dziecka w edukacji i w animacji oraz partycypacyjne modele współpracy

7 kwietnia
17.00–19.30

Komunikacja w języku żyrafy i karmiąca informacja zwrotna

14 kwietnia
17.00–19.30

Praca z empatią dla siebie i dla innych, umiejętność czerpania z konfliktu

21 kwietnia
17.00–19.30

Design thinking w projektowaniu z dziećmi i młodzieżą

DLA CHĘTNYCH

22 kwietnia lub 28 kwietnia
17.00–19.30 (do wyboru jeden z terminów)

Edukacyjne jam session* jako podsumowanie procesu

*Jam session to spotkanie muzyków jazzowych z różnych zespołów w celu wspólnego improwizowania na temat znanych melodii. Nasze edukacyjne jam session to zaproszenie do wspólnego snucia opowieści (pytań, wątpliwości, wrażeń, refleksji) o tym, nad czym pracowaliśmy w trakcie kursu.

Weronika Idzikowska – kulturoznawczyni, animatorka społeczna i kulturowa, pedagożka kultury, trenerka. Twórczyni inkluzyjnych projektów edukacyjnych i kulturowych z dziećmi i młodzieżą. Badaczka praktyk respektowania i realizacji praw człowieka w edukacji i animacji. Prowadzi szkolenia, konsultacje, superwizje dla edukatorek i animatorów zainteresowanych tworzeniem i realizacją zrównoważonych strategii działania, opartych o potrzeby własne i społeczności, w tym społeczności dziecięcych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura w sieci” (2020) w obszarze edukacji kulturowej najmłodszych dzieci. Członkini zespołu badawczego pracującego nad strategią Programu Edukacji Kulturowej dla Miasta Krakowa. Od jedenastu lat związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie. Tutorka osób, które pragną traktować edukację w sposób organiczny, oparty na głębokich relacjach. Wspiera animatorki i edukatorów w praktykowaniu uważności. W swojej pracy odwołuje się do tradycji non-violence, pedagogiki dialogu oraz inspiracji czerpanych z Possibility Management. Medytuje, dużo śpi, czyta i podgląda rośliny.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie „Projektuj z dziećmi!” proszone są o zapoznanie się z dokumentami:

 • Wszystkie spotkania online odbywają się na platformie Zoom. Uczestniczki i uczestnicy otrzymają linki do spotkań. Aktualny harmonogram jest podany w Ramowym programie kursu.
 • Materiały do samodzielnej pracy będą wysyłane każdorazowo po zakończonym spotkaniu online na skrzynki mailowe uczestniczek i uczestników kursu.
 • Udział w kursie jest bezpłatny. 
 • Wszystkie spotkania tworzą całościowy i kompleksowy program edukacyjny; od uczestników wymagany jest udział w całym procesie (w spotkaniach oznaczonych jako obowiązkowe).
 • Kurs skierowany jest do osób pracujących lub zamierzających pracować na terenie Małopolski

KONKURS PROJEKTÓW LOKALNYCH WSPÓŁTWORZONYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Osoby, które ukończą kurs „Projektuj z dziećmi!”, zyskują możliwość udziału w konkursie projektów lokalnych współtworzonych z dziećmi i młodzieżą. W konkursie mogą uczestniczyć także absolwentki i absolwenci kursów realizowanych w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura – Małopolska” w ubiegłych latach. Jeśli nie jesteś pewna/pewien, czy masz taką możliwość, odezwij się do nas! (dziganska@mik.krakow.pl)

Szczegółowe warunki udziału w Konkursie lokalnych projektów współtworzonych z dziećmi i młodzieżą znajdują się w odrębnym Regulaminie

WAŻNE!

Umowa na współrealizację projektu w ramach konkursu może być zawarta przez MIK jedynie z wnioskodawcą posiadającym osobowość prawną. Jeżeli Uczestnik jest niezależnym animatorem, w przypadku przyznania finansowania musi nawiązać współpracę z podmiotem posiadającym osobowość prawną, bowiem umowa dotycząca realizacji projektu może być zawarta przez Organizatora jedynie z takim podmiotem.

Spotkania online dla osób zainteresowanych składaniem projektów w konkursie: 

(uczestnictwo obowiązkowe)

 • 26 kwietnia, 17.00–19.30

Ewaluacja partycypacyjna jako narzędzie zmiany, czyli jak badać to, co dzieje się w projekcie z dziećmi i młodzieżą 

Prowadzący spotkanie: 

Piotr Knaś – badacz, ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym odpowiada za badania i analizy. Przewodnik beskidzki i członek Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie. 

Jakub Mirek – badacz, ukończył socjologię o specjalizacji innowacje i interwencje społeczne na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Doktorant socjologii w Szkole Doktorskiej AGH. Członek zespołu badawczego w projekcie „Bardzo Młoda Kultura”. Prywatnie pasjonat nowych technologii mobilnych i popkultury.

(dla chętnych)

 • 28 i 29 kwietnia, 17.00–19.00; 
 • 5 i 6 maja, 17.00–19.00. 

Konsultacje pomysłów projektowych – jak rozwinąć pomysł i przekuć go w projekt (zapraszamy z pomysłem na projekt, który chcesz złożyć w konkursie) 

Inicjatorzy projektów, które otrzymają dofinansowanie, dostaną wsparcie tutorskie na każdym etapie realizacji projektu. Szczegóły tutoringu zostaną omówione podczas spotkania otwierającego dla laureatów konkursu – online. 

Terminy:

 • Składanie wniosków konkursowych – do 14 maja do godz. 14.00 przez formularz konkursowy projektu.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 4 czerwca – informacje zostaną przekazane drogą mailową, na wskazany we wniosku adres mailowy.
 • Spotkanie dla zwycięzców konkursu odbędzie się online 9 czerwca w godz. 17.00–19.30
 • Przewidywane jest również spotkanie ewaluujące projekty – spotkanie odbędzie się w październiku br., dokładną datę podamy później. 

Przeczytaj regulamin konkursu!

Formularz wniosku konkursowego będzie dostępny do 14 maja 2021 r.

Regulamin konkursu projektów BMK 2021

Wnioski konkursowe można przesyłać do 14 maja do godz. 14.00 przez formularz wniosku. Nabór zamknięty.

Przypominamy!

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończą kurs „Projektuj z dziećmi!” w 2021 r. oraz absolwentki i absolwenci kursów zrealizowanych w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura – Małopolska” w ubiegłych latach (2016–2020).

Osoby uprawnione do startu w konkursie otrzymają maila z informacją dotyczącą możliwości składania wniosków, z terminami planowanych spotkań konsultacyjnych. Zostaną poproszone o wstępną deklarację dotyczącą składania wniosków. Deklaracja jest potrzebna do wygenerowania linków do harmonogramu i budżetu, będących częścią formularza wniosków.

Praktyczne uwagi!

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z jego wzorem – załącznik nr 1 do regulaminu.

Jeśli składasz wniosek jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, przygotuj wcześniej oświadczenie dotyczące podpisania umowy i realizacji projektu – załącznik nr 1a.

Przygotuj wcześniej odpowiedzi, formularz nie będzie zapisywany jako szkic.

Upewnij się, że otrzymałeś e-mail z linkiem do harmonogramu i budżetu. Ten link będzie potrzebny na końcu formularza.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami! (dziganska@mik.krakow.pl).

Więcej informacji udziela koordynatorka programu „Bardzo Młoda Kultura – Małopolska”: Katarzyna Dzigańska, dziganska@mik.krakow.pl, tel.: 533 310 439.