Projektuj z dziećmi! kurs online

„Projektuj z dziećmi!” – kurs online

„Projektuj z dziećmi!” to zaproszenie do uważnej, opartej na empatii i życzliwości, współpracy z dziećmi i młodzieżą. Nie będziemy chować się za metodami-dogmatami, ale porozmawiamy o możliwościach towarzyszenia dzieciom i młodzieży na ich własnych ścieżkach. Kurs skierowany jest do osób z Małopolski, które współpracują lub chcą współpracować z dziećmi: animatorek, edukatorów, nauczycielek, pedagogów, aktywistek itd. 

Program kursu nawiązuje do tradycji działań non-violence (m.in. Porozumienia bez przemocy), pedagogiki dialogu i praktyki uważności. Poza spotkaniami online przewidujemy pracę własną (otrzymasz materiały) w miejscu i czasie, o którym sam(a) decydujesz.

Możesz potraktować ten kurs jako grupę rozwojową dla siebie, może być to inspiracja w twojej pracy z dziećmi i młodzieżą, a także możliwość otrzymania dofinansowania na działanie edukacyjne współrealizowane z dziećmi i młodzieżą (o tym przeczytasz poniżej: link do informacji o konkursie projektów).

Podczas kursu opowiemy o: 

 • prawach dziecka i o tym, co to znaczy respektować je we współpracy z dziećmi i młodzieżą;
 • partycypacyjnych modelach współpracy z dziećmi i młodzieżą i o tym, na co warto zwrócić uwagę przy ich realizowaniu; 
 • umiejętności komunikacji w oparciu o życzliwość i empatię (komunikacja w tradycji non-violence), która wzmacnia relacje w grupie i wpływa na współpracę z dziećmi i młodzieżą;
 • tworzeniu i przyjmowaniu konstruktywnej informacji zwrotnejwzmacnianiu asertywności swojej oraz dzieci i młodzieży;
 • dbaniu o siebie w pracy tak, żeby transferować nieprzyjemne emocje w spokójz uważnością uczyć się w sytuacji konfliktu;
 • projektowaniu działań z dziećmi i młodzieżą w oparciu o rozwiązania inspirowane metodyką design thinkingwspieraniu umiejętności rezyliencji własnej oraz osób, z którymi współpracujemy.

WAŻNE: To twoja decyzja, ile weźmiesz dla siebie w ramach tego kursu. 

Zapraszamy do obecności na zajęciach online, sam(a) decydujesz, na ile się angażujesz w trakcie zajęć. Zachęcamy jednak do włączenia kamery w trakcie spotkań, żebyśmy wszyscy – prowadząca i uczestnicy – mogli poczuć, że jesteś obecna/obecny. 

Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

UCZESTNICTWO OBOWIĄZKOWE

17 marca
17.00–19.30

Filary współpracy: o tworzeniu warunków do wspólnej pracy z dziećmi i młodzieżą

24 marca
17.00–19.30

Prawa dziecka w edukacji i w animacji oraz partycypacyjne modele współpracy

31 marca
17.00–19.30

Komunikacja w języku żyrafy i karmiąca informacja zwrotna

7 kwietnia
17.00–19.30

Praca z empatią dla siebie i dla innych, umiejętność czerpania z konfliktu

14 kwietnia
17.00–19.30

Design thinking w projektowaniu z dziećmi i młodzieżą

DLA CHĘTNYCH

21 kwietnia
17.00–19.30

Edukacyjne jam session* jako podsumowanie procesu

*Jam session to spotkanie muzyków jazzowych z różnych zespołów w celu wspólnego improwizowania na temat znanych melodii. Nasze edukacyjne jam session to zaproszenie do wspólnego snucia opowieści (pytań, wątpliwości, wrażeń, refleksji) o tym, nad czym pracowaliśmy w trakcie kursu.

Weronika Idzikowska – kulturoznawczyni, animatorka społeczna i kulturowa, pedagożka kultury, trenerka. Twórczyni inkluzyjnych projektów edukacyjnych i kulturowych z dziećmi i młodzieżą. Badaczka praktyk respektowania i realizacji praw człowieka w edukacji i animacji. Prowadzi szkolenia, konsultacje, superwizje dla edukatorek i animatorów zainteresowanych tworzeniem i realizacją zrównoważonych strategii działania, opartych o potrzeby własne i społeczności, w tym społeczności dziecięcych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura w sieci” (2020) w obszarze edukacji kulturowej najmłodszych dzieci. Członkini zespołu badawczego pracującego nad strategią Programu Edukacji Kulturowej dla Miasta Krakowa. Od jedenastu lat związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie. Tutorka osób, które pragną traktować edukację w sposób organiczny, oparty na głębokich relacjach. Wspiera animatorki i edukatorów w praktykowaniu uważności. W swojej pracy odwołuje się do tradycji non-violence, pedagogiki dialogu oraz inspiracji czerpanych z Possibility Management. Medytuje, dużo śpi, czyta i podgląda rośliny.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie „Projektuj z dziećmi!” proszone są o zapoznanie się z dokumentami:

 • Wszystkie spotkania online odbywają się na platformie Zoom. Uczestniczki i uczestnicy otrzymają linki do spotkań. Aktualny harmonogram jest podany w Ramowym programie kursu.
 • Materiały do samodzielnej pracy będą wysyłane każdorazowo po zakończonym spotkaniu online na skrzynki mailowe uczestniczek i uczestników kursu.
 • Udział w kursie jest bezpłatny. 
 • Wszystkie spotkania tworzą całościowy i kompleksowy program edukacyjny; od uczestników wymagany jest udział w całym procesie (w spotkaniach oznaczonych jako obowiązkowe).
 • Kurs skierowany jest do osób pracujących lub zamierzających pracować na terenie Małopolski

Rekrutacja na kurs trwa od 22 lutego od godz. 12.00 do 8 marca do godz. 14.00 i odbywa się przez formularz zgłoszeniowy.

Liczba uczestników kursu jest ograniczona. MIK, w oparciu o opisane w regulaminie kryteria rekrutacji zadecyduje o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w kursie.

Osoby, które zakwalifikowały się na kurs, zostaną powiadomione o decyzji w osobnym mailu do 10 marca.

KONKURS PROJEKTÓW LOKALNYCH WSPÓŁTWORZONYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Osoby, które ukończą kurs „Projektuj z dziećmi!”, zyskują możliwość udziału w konkursie projektów lokalnych współtworzonych z dziećmi i młodzieżą. W konkursie mogą uczestniczyć także absolwentki i absolwenci kursów w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura – Małopolska” z ubiegłych lat. Jeśli nie jesteś pewna/pewien, czy masz taką możliwość, odezwij się do nas! (dziganska@mik.krakow.pl)

Szczegółowe warunki udziału w Konkursie lokalnych projektów współtworzonych z dziećmi i młodzieżą znajdą się w odrębnym Regulaminie.

WAŻNE!

Umowa na współrealizację projektu w ramach konkursu może być zawarta przez MIK jedynie z wnioskodawcą posiadającym osobowość prawną. Jeżeli Uczestnik jest niezależnym animatorem (nie reprezentuje żadnej instytucji, szkoły, stowarzyszenia, fundacji, itp.), w przypadku przyznania finansowania musi nawiązać współpracę z podmiotem posiadającym osobowość prawną, bowiem umowa dotycząca realizacji projektu może być zawarta przez Organizatora jedynie z takim podmiotem.

Spotkania online dla osób zainteresowanych składaniem projektów w konkursie: 

(uczestnictwo obowiązkowe)

 • 26 kwietnia, 17.00–19.30

Ewaluacja partycypacyjna jako narzędzie zmiany, czyli jak badać to, co dzieje się w projekcie z dziećmi i młodzieżą 

Prowadzący spotkanie: 

Piotr Knaś – badacz, ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym odpowiada za badania i analizy. Przewodnik beskidzki i członek Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie. 

Jakub Mirek – badacz, ukończył socjologię o specjalizacji innowacje i interwencje społeczne na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Doktorant socjologii w Szkole Doktorskiej AGH. Członek zespołu badawczego w projekcie „Bardzo Młoda Kultura”. Prywatnie pasjonat nowych technologii mobilnych i popkultury.

(dla chętnych)

 • 28 i 29 kwietnia, 17.00–19.00; 
 • 5 i 6 maja, 17.00–19.00. 

Konsultacje pomysłów projektowych – jak rozwinąć pomysł i przekuć go w projekt (zapraszamy z pomysłem na projekt, który chcesz złożyć w konkursie) 

Inicjatorzy projektów, które otrzymają dofinansowanie, dostaną wsparcie tutorskie na każdym etapie realizacji projektu. Szczegóły tutoringu zostaną omówione podczas spotkania otwierającego dla laureatów konkursu – online. 

Terminy:

 • Składanie wniosków konkursowych – do 14 maja do godz. 14.00 przez formularz konkursowy projektu.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 4 czerwca – informacje zostaną przekazane drogą mailową, na wskazany we wniosku adres mailowy.
 • Spotkanie dla zwycięzców konkursu odbędzie się online 9 czerwca w godz. 17.00–19.30
 • Przewidywane jest również spotkanie ewaluujące projekty – spotkanie odbędzie się w październiku br., dokładną datę podamy później. 

Więcej informacji udziela koordynatorka programu „Bardzo Młoda Kultura – Małopolska”: Katarzyna Dzigańska, dziganska@mik.krakow.pl, tel.: 533 310 439.