Zawód: edukator(ka) Jak pracować, aby nie zwariować (edycja 2020)

Cykl spotkań Zawód: edukator(ka). Jak pracować, aby nie zwariować kierujemy do edukatorów/edukatorek, pedagogów/pedagożek, animatorek/animatorów z Małopolski. Praca w branży edukacyjnej wymaga licznych kompetencji i poruszania się w świecie wielu niewiadomych. Jej misyjny charakter często powoduje nakierowywanie się na innych i odsuwanie własnych potrzeb na dalszy plan. W trakcie czterech spotkań w kameralnej grupie spróbujemy odwrócić tę tendencję. Zapraszamy do rozmowy i zadawania pytań o własną tożsamość zawodową, strategię i organizację pracy.

Spotkania będą miały charakter warsztatowy. Łączymy teorię z elementami praktycznymi. Sięgamy po przykładowe rozwiązania, aby zrozumieć, jak dana strategia przekłada się na realia. Pracujemy na zasobach i korzystamy z wiedzy, którą wnosi każde z uczestników.

Spotkania odbędą się na świeżym powietrzu w okolicy Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. W przypadku nowych regulacji sanitarnych lub nieodpowiedniej pogody zostaną poprowadzone online.

1. Opowieść o sobie (9 września, godz. 15.00–19.00)

Jak świadomie opowiadać zawodowe historie? Gdzie szukać pomysłu i planu na tworzenie narracji? Jak zadbać o wewnętrzną spójność i pewność siebie?

Edukacyjne ID w kontekście relacji z samym sobą i odbiorcami.

2. Dobre relacje z samym sobą (23 września, godz. 15.00–19.00)

Jakie punkty zawierałby manifest wypoczętego edukatora/edukatorki? Jak pandemia zmieniła nasze postrzeganie czasu wolnego i zarządzania nim? Na jakie potrzeby powinniśmy być bardziej uważni?

Katalog dobrych praktyk pomocny w myśleniu o ekologii pracy.

3. Trzy stany tworzenia (7 października, godz. 15.00–19.00)

Jak wyglądają sytuacje edukacyjne naszych marzeń? Gdzie przebiega nasza granica wpływu na rzeczywistość? Jakie mamy mierniki zmiany i satysfakcji zawodowej?

Spojrzenie na własne pomysły z perspektywy Marzyciela, Realisty i Krytyka.

4. Strategia na siebie (21 października, godz. 15.00–19.00)

Jak znaleźć swój cel i zrealizować go zgodnie z planem? Jak dzielić duże cele na mniejsze zadania? Jak planować, aby plan był motywujący, i gdzie szukać wsparcia w trudnych momentach?

Wizje siebie za rok, za dwa, za pięć.

Zgodnie z regulaminem formularz zgłoszeniowy został zamknięty 28 sierpnia 2020.

Dodatkowych informacji udziela: Weronika Idzikowska: idzikowska@mik.krakow.pl; tel. 720 846 864

Anna Grajewska – edukatorka kulturowa i ekspertka ds. rozwoju. Pomaga instytucjom i firmom budować programy nastawione na rozwój społeczności przez kulturę. Wspiera je w ewaluacji celów strategicznych oraz pojedynczych projektów. Z wykształcenia historyczka sztuki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i kuratorka sztuki współczesnej (Uniwersytet Jagielloński) oraz absolwentka kursu biblioterapii (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). W latach 2012–2019 kierowniczka Działu Edukacji w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, gdzie budowała i rozwijała projekty międzykulturowe, międzypokoleniowe i społecznościowe. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015). Autorka publikacji edukacyjnych dla dzieci, młodzieży (m.in. Nerwicowcy i troglodyci. Młoda Polska od A do Z. Przewodnik dla licealistów) i nauczycieli (m.in. materiały dla nauczycieli plastyki, wydawnictwo MAC Edukacja). Członkini zespołu badawczego w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie pracującego nad strategią Programu Edukacji Kulturowej dla Miasta Krakowa.

Weronika Idzikowska – kulturoznawczyni, animatorka społeczna i kulturowa, pedagożka kultury. Twórczyni projektów edukacyjnych i kulturowych. Badaczka praktyk respektowania i realizacji praw człowieka w edukacji i w animacji. Ukończyła m.in. Laboratorium „Projektowanie Kultury” na Uniwersytecie SWPS, Szkołę Pedagogów Teatru w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, szkolenie certyfikacyjne dla trenerów Familylab Polska (pedagogika w duchu Jespera Juula), kursy NVC (Porozumienie bez przemocy). Współautorka podręcznika dla nauczycieli i animatorów kultury Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce (2016), autorka książki Wzajemność. O współpracy dzieci i dorosłych (2019). Prowadzi szkolenia, konsultacje, superwizje dla edukatorek i edukatorów, animatorek i animatorów zainteresowanych tworzeniem i realizacją zrównoważonych strategii samorozwoju, opartych o potrzeby własne i społeczności. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura w sieci” (2020) w obszarze edukacji kulturowej. Od jedenastu lat związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie.