Katarzyna Duch
aktualności

Ostatnie spotkanie w ramach projektu „Zabawy głosem – warsztaty dubbingowe”

Ostatnie spotkanie w ramach projektu „Zabawy głosem – warsztaty dubbingowe” odbyło się 19 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Radziemicach. Uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w grze terenowej składającej się z czterech zadań, która miała sprawdzić umiejętności współpracy w grupie. Następnie zebrali się w sali konferencyjnej, gdzie dzielili się swoimi refleksjami po realizacji projektu. Pomogły im w tym tematyczne plakaty, na których umieszczono cztery zasadnicze zagadnienia. Uczniowie zapisywali swoje przemyślenia na samoprzylepnych karteczkach i umieszczali je na odpowiednich plakatach. Z zapisków tych wynikało, że są zadowoleni z formy przebiegu projektu oraz z poznania nowych osób. W odpowiedzi na pytania: jaki powinien być kolejny projekt?, czego mógłby dotyczyć? co chciał(a)byś w nim robić? – padało wiele propozycji, bardzo różnorodnych, zaskakujących i zabawnych.
Na zakończenie projektu organizatorzy przygotowali dyplomy i gadżety promujące gminę, które wręczył Wójt Gminy Radziemice. Spotkanie upłynęło na wspomnieniach, ocenach mocnych i słabych stron projektu oraz planach na przyszłość.