Publikacje

To nie może być niemożliwe 8 rozmów o wzmacnianiu dziecięcej sprawczości

„Pod koniec 2020 roku spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tym, co w naszej pracy, ale także w codziennych relacjach, jest nam szczególnie bliskie. Mai – badaczowi partycypacji dziecięcej, socjologowi dzieciństwa, tłumaczowi, kombinatorowi przestrzeni dla dzieci i mamie dwóch mocnych dziewczyńskich charakterów. Weronice – edukatorce i animatorce współpracującej z dziećmi, trenerce, twórczyni projektów i przedsięwzięć opartych na uważności i współczującej komunikacji. Tematem tych rozmów była emancypacja dzieci: to, co ją wspiera, i to, co utrudnia. Poczucie sprawstwa młodych ludzi i proces jego wzmacniania, zwłaszcza w ramach działań podejmowanych przez edukatorki i edukatorów.(…)”


„Spisaliśmy te rozmowy z intencją, aby były zaproszeniem do wspólnego
stołu, o którym mówimy w jednej z nich. Do tego, by się przysiąść, kontynuować dyskusję, ale także – zadeklarować się i zostać rzeczniczką lub sojusznikiem: dzieci, młodzieży, edukatorek i edukatorów.”

Weronika Idzikowska
Maj Brywczyńska-Brzozowska

Zobacz również: