aktualności

Bardzo Młoda Kultura Małopolska – rusza konkurs projektów lokalnych

Fot. A. Kuklicz ©

Do udziału w KONKURSIE uprawnieni są uczestnicy kursów organizowanych przez MIK w latach 2016‒2018 w ramach „Synaps – programu rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce”, którzy uczestniczyli we wszystkich obowiązkowych warsztatach.

Konkurs jest realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 20192021 – Małopolska. Jest to kolejna edycja prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura. W BMK Małopolska kontynuujemy działania z pierwszej edycji, prowadzonej pod nazwą Synapsy.

Aby wziąć udział w konkursie:

– sprawdź, czy dostałeś od nas maila z linkiem do formularza i linkiem uzupełniającym do harmonogramu i budżetu (jeśli nie, poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość na adres it@mik.krakow.pl)

– przygotuj projekt

– wypełnij formularz wniosku, harmonogram i budżet

– prześlij wniosek do 6 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00

Zapraszamy do konsultowania pomysłów projektowych z koordynatorką merytoryczną Weroniką Idzikowską: idzikowska@mik.krakow.pl

Jeśli masz pytania i wątpliwości, skontaktuj się z nami: dziganska@mik.krakow.pl, tel. 12 422 18 84

Formularz online

Prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem Konkursu lokalnych projektów edukacji kulturowej dzieci i młodzieży 2019

Załącznik nr 1 – wzór Formularza wniosku konkursowego 2019

Załącznik nr 2 – Wykaz wydatków kwalifikowanych 2019

Załącznik nr 3 – Kryteria oceny projektów 2019

Załącznik nr 4 – wzór Umowy o współpracy

Zobacz również: